Info

Meidän tarinamme

Idea nuorten työllistämisen lisäämiseksi lähti vuonna 2015 Lapin sydämestä Rovaniemeltä Heidi Alarieston toimesta, kun Heidi huomasi satojen kesätyöseteleiden jäävän käyttämättä ja nuorten potentiaalin valuvan aivan hukkaan. Näin sai alkunsa Kesäduuni15 -kampanja, joka onnistui työllistämään jo ensimmäisenä vuotenaan jopa 225 nuorta Rovaniemellä. Kampanja ylitti kaikkien odotukset, ja jo seuraavana vuonna sitä lähdettiin laajentamaan Ouluun, Sodankylään sekä pääkaupunkiseudulle ja nuoria työllistettiin yhteensä 600.

Kampanjan sydänasiana on saada työllistettyä kaikki halukkaat nuoret kesätöihin, ja näin mahdollistaa nuorille matalan kynnyksen ensiaskel kohti työelämää. Kampanjassa otetaan huomioon hakijoiden kokemattomuus työelämässä antamalla heille työelämävalmennusta sekä tukemalla heitä koko työjakson ajan. Tasa-arvoisuus on yksi perusarvoistamme, joten kaikki kampanjan kohderyhmään kuuluvat hakijat kutsutaan työhaastatteluun. Työhaastattelussa kuuntelemme nuorten omia toiveita sekä vahvuuksia, jotta työpaikka vastaisi nuoren kykyjä mahdollisimman hyvin.

Vuonna 2017 kampanjamme laajentui jälleen ja uusina paikkakuntina tulivat mukaan Kemi, Järvenpää sekä Lohja ja työllistettyjen nuorten lukumäärä kasvoi yli 800:n. Kampanja koki läpimurron vuonna 2018, kun 1000 työllistetyn nuoren raja meni rikki kampanjan laajentuessa Tampereelle, Kouvolaan ja Lahteen.

Kampanjamme toimii tärkeässä yhteistyössä paikallisten kaupunkien kanssa, ja yhteisenä tavoitteena toimii paikallisten nuorien kesätyöllistämisen kasvattaminen. Nuorten työllistämisen kasvattamisen mahdolliseksi tekevät siis yhteistyömme kaupunkien, yksityisten tahojen, yritysten, yhdistysten sekä yksityisten henkilöiden kanssa. Jokainen uusi yhteistyökumppani on merkityksellinen oli se sitten yritys, yhdistys tai yksityinen taho. Sillä kaikki, jotka mukaan lähtevät mahdollistavat aina yhden/useamman uuden nuoren työllistämisen kesäksi.

VMP Pikaduuni lyhyesti

VMP Pikaduuni -kampanja työllistää nuoria 60 tunnin kesätyöjaksoihin yrityksille, yhdistyksille, yksityisille henkilöille sekä perheille ympäri Suomen. Kampanjan tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä tarjoamalla heille pikaduuninomaisia työjaksoja kesän aikana, sekä tarjoamalla nuorille toimintamme ja kanaviemme kautta kattavaa työelämävalmennusta. Isossa kuvassa haluamme olla edistämässä kansalaisten työuria. (VMP Pikaduuni tunnettiin aiemmin Sijaishaltijan Kesäduunina)

Henkilörekisteri

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset rekisteri- ja tietosuojaselosteet löydät täältä:

Työnantaja-asiakkaiden tietosuojaseloste

Työntekijöiden tietosuojaseloste

Kesätyökampanjan vakuuttaminen ja työehdot

VMP Pikaduuni hankkii työntekijöille tarvittavat vakuutukset. Työntekijöillä on lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka vastaa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton mukaisen ammattiluokituksen mukaista ammattia.

Työntekijöillä on myös vastuu-vakuutus. Työntekijä voi työskennella ohjatusti tai itsenäisesti. Jos työskentely on itsenäistä (=ei ohjattua), vastuuvakuutus vastaa tehtävän työn toimialaa. VMP Ura Oy voi pyynnöstä toimittaa vastuuvakuutustodistuksen asiakkaalle.

VMP Pikaduuni sopii asiakkaan kanssa työtehtävien perusteella työhön perehdyttämisestä. Perehdyttämisessä selvitetään, miten laitteita ja työvalineita käytetään ja minkälaisia suojavarustuksia on käytettävä. Asiakas vastaa tarvittavien suojavarustusten hankkimisista tai siitä sovitaan erikseen. Nuorella on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä. Koska työntekijät ovat alle 18-vuotiaita, kiinnitämme erityishuomiota siihen, minkälaista työtä nuorelle voi teettää.

Nuoret eivät tee seuraavia erityisen haitallisia työtehtäviä:
– Työt, jotka edellyttävät kohtuutonta rasitusta tai huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai huomattavaa taloudellista vastuuta.
– Yksintyöskentely, jos työhön liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara.
– Työ, jossa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai haitalliselle säteilylle.

Vaivaton palkanmaksu

Palvelumme kautta korvauksen maksu onnistuu helposti ilman paperitöitä, ja palkka on työntekijän tilillä tuota pikaa. Pikaduunarille maksetaan tehtävästä TES:sin mukainen palkka.

Yhteystiedot

Jonna Saarinen
Projektipäällikkö
p. 050 514 3003
jonna.saarinen@vmp.fi

Tero Kuusela
Projektipäällikkö
p.050 307 7525
tero.kuusela@vmp.fi

Moona Naakka
Projektikoordinaattori Rovaniemi
p. 050 303 9789
moona.naakka@vmp.fi

Ella Räikkönen
Projektikoordinaattori Kouvola & Hamina
p. 050 513 3153
ella.raikkonen@vmp.fi